Samospráva

Adresa:
Obecný úrad Závadka
Závadka 36
072 33 Hnojné

Telefón: 056/ 659 62 25

Fax:        056 / 698 35 10

E- mail: obeczavadka36@gmail.com Nová internetová stranka www.zavadkaprimichalovciach.sk

Starosta obce:    Varga Ján 

Kontrolór obce:  Mgr. Luterán Miron 

Poslanci OcÚ:
Knežo Ľudovít - zástupca starostu obce   
Bereš Ján
Gašpar Juraj 
Šarik Jozef
Ing. Škvarkovský Ján 

Administ. prac. :  Bc. Škvarkovská Jana

                                                       Materská škola            


Riaditeĺka :  Hiráková Monika


Učiteľka :  Ivančová Hildegarda

Pedagogická asistentka
:  Maľarová Eva

Vedúca kuchyne :  Micáková Mária           

Kuchárka : Kendereśová Helena

Hospodárska pracovnička : Štefaničová Mária                                                        Klub dôchodcov


Vedúca klubu :  
Daniela Saboviková

Prehľad noviniek:

Anketa: