Štatistické údaje


Počet obyvateľov k 31.07. 2014

Celkový počet obyvateľov .......... 460
Počet žien................................... 236
Počet mužov ...............................224
Deti a mládež do 17 rokov .......... 92
Dospelých .................................. 368

Prehľad noviniek:

Anketa: