Zamestnanci

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

RIADITEĽKA MŠ : MONIKA HIRÁKOVÁ

UČITEĽKA : HILDEGARDA IVANČOVÁ

PEDAGOGICKÁ ASISTENTKA : EVA MAĽAROVÁNEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

VEDÚCA ŠJ : MÁRIA MICÁKOVÁ

KUCHÁRKA : HELENA KENDEREŠOVÁ

UPRATOVAČKA : MÁRIA ŠTEFANIČOVÁ

Prehľad noviniek:

Anketa: