Denné aktivity6.45 h


Otvorenie MŠ,schádzanie detí
Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí
Ranný kruh-spoločné diskutovanie
Pohybové a relaxačné cvičenie

9.00 h - 9.30 h


Osobná hygiena,desiata


9.30 h


Edukačné aktivity
Pobyt vonku


11.30 h - 12.00 hOsobná hygiena,obed
Osobná hygiena-čistenie zubov,odpočinok

14.30 h - 15.15 h


Relaxačné a pohybové cvičenie,hygiena
olovrant


15.15 h - 16.00 h


Hry a hrové činnosti

Prehľad noviniek:

Anketa: