Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov
Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
pdf Zoznam daňových dlžníkov k 28.07.2015

Prehľad noviniek:

Anketa: