Kultúra

Klub dôchodcov bol založený 1.5.1982 a mal 32 členov. Každoročne sa dôchodcovia schádzali pri príležitosti osláv jubileí. Členovia klubu boli nápomocní aj pri rôznych akciách a brigádach, ktoré sa v obci konali. Zároveň organizovali rôzne výlety, na ktorých sa často zúčastňovali aj rodinní príslušníci členov. V súčasnosti má klub 51 členov. Jeho vedením bola od roku 2000 poverená pani Blažena Raničová.V minulosti, ale aj v súčasnosti sa v obci konajú rôzne kultúrne podujatia. Každoročne sa v máji organizujú výstupy na Vihorlat alebo Sninský kameň. Súčasťou výstupu je varenie a jedenie kotlíkového guľášu. V auguste usporadúvajú športové hry, na ktorých sa zúčastňujú rôzne vekové generácie občanov obce.

V obci sa v roku 1990 začala výstavba rímskokatolíckeho kostola. Základný kameň bol posvätený 22.4.1990 pápežom Jánom Pavlom pri jeho prvej návšteve Slovenska. Výstavba kostola bola dokončená v roku 1994.
14. augusta 1994 bol kostol posvätený Mons. Alojzom Tkáčom arcibiskupom Košickej arcidiecézy. Kostol je zasvätený sviatku Nanebovstúpenia Pána. Po ukončení výstavby kostol sa v r. 1995 postavila veža. Do veže boli nainštalované dva zvony.


 
 

Prehľad noviniek:

Anketa: